Sunday, 22 April 2012

PROPOSAL PART 1

Saya akan bercerita mengenai apa yang saya pelajari di dalam kelas. Mungkin saya belajar dah agak lama iaitu pada 22/3 yang lalu tetapi saya akan tetap berkongsi mengenai apa yang saya belajar. Sebelum ini saya ada menceritakan mengenai kandungan yang perlu ada dalam membuat proposal untuk membina sesebuah pusat jagaan kanak-kanak.
Pada hari ini saya belajar mengenai :
1.  PENGENALAN
2.  JENIS PUSAT JAGAAN KANAK-KANAK
3.  MENGAKSES KEPERLUAN PUSAT ,dan
4.  SEBAB PENUBUHAN

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1.  PENGENALAN
Dalam pengenalan ini, perkara yang perlu diterangkan ialah matlamat, objektif, rancangan yang ingin dibuat, sebab penubuhan, siapa yang terlibat (contoh : pengusaha, ibu bapa, kanak-kanak, pekerja, kerajaan, masyarakat dan sebagainya), jumlah pelaburan, pemegang saham dan lain-lain lagi. Dalam pengenalan juga akan meliputi semuanya mengenai proposal penubuhan pusat jagaan kanak-kanak, tetapi apa yang diceritakan adalah secara am sahaja.

2.  JENIS PUSAT JAGAAN KANAK-KANAK
Terdapat pelbagai jenis pusat jagaan kanak-kanak. Sebelum memulakan perniagaan, ahli lembaga pengarah perlu berbincang terlebih dahulu untuk memilih jenis pusat jagaan yang bagaimana untuk memulakan operasi di kawasan yang telah dipilih. Jika pemegang saham hanya seorang tidak akan menjadi masalah kerana risiko ditanggung sendiri dan keputusan juga diambil sendiri. Antara pusat jagaan kanak-kanak yang boleh dibuat ialah :
·     Family care (seperti rumah pengasuh). Pengusaha perlu memantau semua suri rumah yang mengikuti program ini dan memberikan latihan kepada para ibu seperti kebersihan dan keselamatan bayi dan juga terdapat pengisian dalam penjagaan kanak-kanak di rumah contohnya ada aktiviti dan pembelajaran terhadap kanak-kanak yang mereka asuh dan jaga.
·         Childcare development home
·         Infant care centre (pusat penjagaan bayi)
·         Before-and-after-school care
·         Satellite child development programme
·         Nursery school (taska separuh hari)
·         Home care
·         Day-care and child development centers

3.  MENGAKSES KEPERLUAN PUSAT
a)  Keperluan nasional
·         Berapa ramai keluarga yang mempunyai anak-anak kecil?
·   Jumlah keluarga yang bekerja dengan anak yang berumur 0-6 tahun.
·    Jumlah keluarga yang bekerja dengan anak yang berumur 7-14 tahun.
·        Jumlah penduduk yang baru berkahwin
Sebelum menubuhkan pusat jagaan ini, pengusaha perlu menjalankan tinjauan di kawasan yang ingin dijalankan perniagaan supaya dapat mencari pelanggan.

b)  Keperluan masyarakat
Selain itu, pengusaha juga perlu melihat pusat-pusat yang sedia ada di kasawan tersebut.

4.  SEBAB PENUBUHAN
Terdiri daripada motivasi dan pengurusan masa. Setiap orang hendaklah bermotivasi untuk melaksanakan tugasan masing-masing dan membahagikan masa dalam setiap kerja yang ingin dilaksanakan. Jadual perlu diwujudkan bagi mengelakkan kekeliruan dan pertindihan tugas.

#kumpulan saya telah memilih 2 jenis pusat jagaan kanak-kanak dan menggabungkannya. Tidak salah jika kita memilih dua atau tiga jenis pusat jagaan dan menggabungkannya mengikut kemampuan masing-masing.Kemampuan itu termasuk dalam modal yang diperuntukkan yang akan dibincangkan pada masa akan datang. 

Friday, 20 April 2012

KANDUNGAN YANG MESTI ADA DALAM PROPOSAL PENUBUHAN PUSAT PENJAGAAN KANAK-KANAK

antara kandungan proposal ialah:


1. PENGENALAN
2. JENIS PUSAT JAGAAN KANAK-KANAK
3. MENGAKSES KEPERLUAN  UNTUK PUSAT TERSEBUT 
    seperti : kehendak kerajaan dan masyarakat
4. SEBAB PENUBUHAN
     -motivasi, personaliti, kebolehan dan pengalaman dan pengurusan masa
5. BERSIAP SEDIA UNTUK MEMULAKAN PERNIAGAAN
    -nama dan struktur yang sah
    -permohonan lesen
6. LOKASI
    -cari lokasi di luar kawasan tempat pemilik atau di dalam kawasan tempat tinggal pemilik
7. CUKAI
8. INSURANS
9. FINANCING YOUR BUSINESS
10. STRATEGI PELAN PEMASARAN
11. MEMBANGUNKAN PELAN PEMASARAN
12. MEMBANGUNKAN PELAN PENGURUSAN 
13. MENYEDIAKAN PUSAT JAGAAN KANAK-KANAK
      -mesti meliputi aspek keselamatan, peralatan dan bahan-bahan, pengstoran dan sebagainya.
14. MERANCANG PROGRAM
15. LATIHAN

ini adalah sedikit pengenalan mengenai kandungan yang mesti ada apabila kita hendak membina sesebuah pusat jagaan kanak-kanak. saya akan ceritakan secara detail pada lain hari dan lain waktu..
chill :)